W przasnyskiej szkole zawodowej powstanie klasa o profilu technik mechanik lotniczy

Prof. dr hab. inż. Janusz Frączak, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Andrzej Brocki, dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu w obecności Krzysztofa Bieńkowskiego, starosty przasnyskiego oraz prof. dr. hab. inż. Roberta Głębockiego, profesora z Zakładu Mechaniki Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej 12 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu podpisali umowę patronacką o utworzeniu w przasnyskiej szkole zawodowej klasy o profilu technik mechanik lotniczy w latach 2020/2021.

Patronat będzie polegać na wspieraniu przasnyskiej szkoły zawodowej w nauczaniu przedmiotów ścisłych i technicznych, w szczególności dotyczących lotnictwa i energetyki. Celem współpracy jest przygotowanie uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych oraz pomoc w kształceniu utalentowanych uczniów. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ułatwi nauczycielom oraz uczniom korzystanie z potencjału organizacyjnego, bazy naukowej i doświadczeń z zakresu kształcenia. Współpraca zakłada m.in. korzystanie z laboratoriów dydaktycznych Wydziału; organizowanie wspólnych pokazów lekcyjnych, wykładów i szkoleń dla uczniów; opracowanie materiałów dydaktycznych; organizowanie kół zainteresowań i konkursów dla uczniów.

Cieszę się, że w naszym powiecie będą mogli kształcić się mechanicy lotnictwa. Zamierzamy jako powiat wesprzeć szkołę w stworzeniu lepszych warunków dydaktycznych, by uczniowie mogli nabyć, zarówno teoretyczne, jak też praktyczne umiejętności. Jest to bardzo przyszłościowy i dobrze płatny zawód, więc myślę, że mechanicy lotnictwa znajdą dobrze płatne miejsca pracy. Dzięki sprzedaży Politechnice Warszawskiej lotniska w Sierakowie powstanie tam nowoczesne laboratorium jako centrum wymiany wiedzy i doświadczeń dla mieszkańców, jak również naszych uczniów – powiedział Krzysztof Bieńkowski, starosta przasnyski.

 

Related Posts

24

Lis
Aktualności, Przetargi

Nowy przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie

Właśnie ogłosiliśmy kolejny przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie. Nieruchomości zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Ogłoszenie o przetargu jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Szczegółowe informacje dotyczące działek i warunków przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu , ul. Św. Stanisława Kostki 5, pokój nr 20 (parter), tel. (29) […]

23

Wrz
Aktualności

W Przasnyskiej Strefie Gospodarczej powstanie nowe laboratorium Politechniki Warszawskiej

Na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Sierakowie koło Przasnysza podpisano oraz wmurowano akt erekcyjny budynku Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych PW. Uroczystość odbyła się 19 września 2020 roku. Budynek laboratorium ma być miejscem umożliwiającym efektywne prowadzenie prac badawczych na lotnisku. Budowa laboratorium jest jednym z elementów projektu „Terenowy poligon badawczo-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”, realizowanego na terenie lotniska przez Politechnikę Warszawską i finansowanego ze źródeł Unii Europejskiej. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności badawczo-rozwojowej Uczelni oraz wzrost komercjalizacji wyników badań we współpracy z lokalną społecznością. […]

21

Wrz
Aktualności, Uncategorized

Wystąpienie starosty Krzysztofa Bieńkowskiego podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego laboratorium Politechniki Warszawskiej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie

19 września na terenie lądowiska w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie Podczas odbyło się seminarium oraz podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych Politechniki Warszawskiej. Z tej okazji starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski skierował do zebranych słowa podziękowania za realizację tego innowacyjnego projektu na Ziemi Przasnyskiej.