Przetargi

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w zakładce przetargi – kliknij, aby przejść do zakładki oraz w zakładce aktualności na niniejszej stronie www.strefa-przasnysz.pl . Ogłoszenia są także publikowane w lokalnej prasie.

Przetargi są ogłaszane cyklicznie. W ogłoszeniu można zapoznać się z działkami inwestycyjnymi, które obejmuje dany przetarg, ich numerami, powierzchnią, ceną wywoławczą, wysokością wadium oraz szczegółową lokalizacją.