Poradnik inwestora

Potencjalni i już inwestujący w Strefach przedsiębiorcy mają zapewnioną przez powiatową administrację oraz lokalne samorządy, kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie procesu inwestycyjnego. Począwszy od momentu wyrażenia wstępnego zainteresowania, bądź złożenia listu intencyjnego, przedsiębiorca otrzymuję pełne wsparcie dotyczące procedur formalno-prawnych związanych z zakupem gruntów i realizacji na nich planowanego przedsięwzięcia gospodarczego.

Krok 1

Wszelkie informacje, wizualizacje itp. dotyczące pełnej oferty inwestycyjnej powiatu przasnyskiego i jej aktualnej dostępności, jak również działek już niedostępnych można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Wszelkie informacje techniczne, jak również dotyczące procedur formalno-prawnych związanych z ogłaszanymi przetargami, terminami, wadiami itp. można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami — parter, pokój nr 3. Jeżeli potencjalny inwestor jest zainteresowany nabyciem prawa do konkretnej działki inwestycyjnej w PSG lub mieszkaniowej w Przasnyszu ma możliwość wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z listem intencyjnym sygnalizującym takie zainteresowanie. Starostwo uwzględni je przy ogłaszaniu kolejnego przetargu, do którego zainteresowany będzie mógł przystąpić. 

Krok 2

Po przetargu i zakupie prawa do nieruchomości następuje podpisanie aktu notarialnego w umówionym terminie.

Krok 3

Właściciel prawa do nieruchomości chcący rozpocząć proces inwestycyjny otrzyma wszelką możliwą pomoc ze strony Starostwa Powiatowego i lokalnych samorządów.

Procedura formalno-prawna realizacji inwestycji:

 • po pierwsze — inwestor w Urzędzie Gminy Przasnysz składa wniosek o wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczący konkretnej nieruchomości, który otrzymuje praktycznie „od ręki”, ponieważ cały teren Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie, jak również tereny pod budownictwo mieszkaniowe zlokalizowane w Przasnyszu przy ulicy Ruda i Wiejskiej są objęte aktualnymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.
 • po drugie — inwestor zleca opracowanie projektu budowlanego osobie/firmie posiadającej niezbędne uprawnienia.
 • po trzecie — projekt budowlany wraz z niezbędną dokumentacją inwestor  składa w Wydziale Komunikacji i Budownictwa wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę — Referat Budownictwa — II piętro, pokój 90. W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku — inwestor otrzymuje stosowne pozwolenie na budowę.

Potencjalni inwestorzy mogą skorzystać z dofinansowania na uruchomienie nowej lub rozwój istniejącej działalności gospodarczej. Informacje o możliwościach dofinansowania unijnego lub krajowego można uzyskać m.in. w:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz, www.przasnysz.praca.gov.pl , tel. (29) 752 25 11, (29) 752 53 06
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16 (budynek główny), 01-205 Warszawa, www.wupwarszawa.praca.gov.pl , tel. (22) 578 44 00
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, www.parp.gov.pl tel.  (22) 432 80 80 432 71 25
 • Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Nowy Zjazd ,1 00-301 Warszawa, www.armsa.pl , tel. (22) 566 47 60
 • Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa, www.pozyczkimazowieckie.pl , tel.  (22) 890 13 10
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, www.mazowia.eu  tel. (22) 542 20 00
 • Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, ul. Mycielskiego 20, 04-379 Warszawa, www.mfpk.com.pl  tel.  (22) 840 32 35
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, www.wfosigw.pl  tel.  (22) 853 53 21
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02- 673 Warszawa, www.nfosigw.gov.pl  tel. (22) 45 90 000 (22) 45 90 01
 • Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, www.arimr.gov.pl  tel.  800 38 00 84