07

paź

Politechnika Warszawska zaprasza do udziału w przetargu

Politechnika Warszawska ogłosiła przetarg na budowę budynku wraz z nadzorem inwestorskim na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”. Zapraszamy lokalne firmy do udziału w przetargu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Ogloszenia/Zamowienia-publiczne/Przetargi/71-1132-2019

05

paź

Stypendia dla najzdolniejszych studentów powiatu przasnyskiego.

Stypendia dla najzdolniejszych studentów przyznawane za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego. W tym roku ruszyła XIII edycja stypendiów dla najzdolniejszych studentów na rok akademicki 2019/2020. Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Stypendium ma na[…]

05

paź

Zawody szybowcowe na Lotnisku w Sierakowie.

Na lotnisku w Sierakowie trwają właśnie zawody szybowcowe na celność lądowania. Obecni są gospodarze terenu – Politechnika Warszawska z rektorem prof. dr hab. inż. Janem Szmidtem oraz starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski.